Talimatlar

  TL- 031 Acil Durum Tahliye Talimatı

  TL- 033 Kaza Önleme Talimatı

  TL- 035 Yangın Talimatı

  TL- 036 Zehirlenme Talimatı

  TL - 051 Bilgisayar Laboratuvarı Kullanma Talimatı

  TL - 061 E-Posta Kullanım Talimatı

  TL - 066 Deprem Talimatı

  TL - 069 İş Güvenliği Talimatı

 


 

Prosedürler

  PR - 001 Eğitim-Öğretim Hizmetleri Prosedürü

  PR - 002 Doküman Veri Prosedürü

  PR - 003 Kayıtların Kontrolü Prosedürü

  PR - 004 Kalite Yönetim Koordinatörlüğü İç Tetkik Prosedürü

  PR - 005 Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler Prosedürü

  PR - 006 Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü

  PR - 007 Süreç Yönetim Prosedürü

  PR - 008 Kalibrasyon Prosedürü

  PR - 008 Kalibrasyon Prosedürü

  PR - 009 İletişim Teknolojilerinin Yönetim Prosüdürü

  PR - 013 Satın Alma Prosedürü

  PR - 014 Maaş Tahakkuk İşlemleri  Prosedürü

  PR - 015 İnsan Kaynakları Yönetimi Prosedürü

  PR - 016 Eğitim Prosedürü 

  PR - 017 Erasmus Mevlana Farabi Öğrenci ve Personel Değişim Prosedürü

  PR - 018 Etkinlik Prosedürü

  PR - 020 İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürü

  PR - 022 Çalışan Memnuniyet Anketi Prosedürü

  PR - 023 Dar Kapsamlı Danışmanlık Prosedürü

  PR - 024 Tehlike Değerlendirme ve Risk Analizi Prosedürü

  PR - 025 Öğrenci Memnuniyeti Anketi Prosedürü

  PR - 026 Tanıma, Taktir ve Onurlandırma Prosedürü