Süreç Şeması Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız...
Süreç Performans Parametresi Tanımlama Formlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız...

Süreç Performans Parametresi İzleme Formlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız...

 

İş Akışları


 

--- İA-001-Başbakanlık İletişim MERKEZİ (Bimer)  İş Akışı


--- İA-006-Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Hazırlanması İş Akışı

--- İA-008-Satın Alma İş Akışı

--- İA-009-Doğrudan Temin Usulü İle Mal-Hizmet Alımı İş Akışı

--- İA-019-Süreli Atanan Öğretim Elemanlarının Yeniden Atama İş Akışı

--- İA-022-Emeklilik İşlemleri İş Akışı

--- İA-023-2547 S.K. 39.MD.Göre Görevlendirme İş Akışı (Uzun Süreli)

--- İA-046-Avans Talep İş Akışı

--- İA-047-Eğitim, Sempozyum ve Seminer Düzenleme İş Akışı

--- İA-049-Mal ve Hizmet İş Akışı
 
--- İA-054-İlişik Kesme İş Akışı
  
--- İA-072-Bölüm Program Açma İş Akışı
 
--- İA-078-Ders Müfredatı İş Akışı
 
--- İA-080-Haftalık Ders Program ve Dağılımı İş Akışı
 
--- İA-081-Anket Yapılması İş Akışı
 
--- İA-082-Diğer Yükseköğretim Kurumlarının Yazokulu Programlarından Ders Alma İş Akışı
 
--- İA-092-Önlisans ve Lisans Programlarına Kesin Kayıt İş Akışı
  
--- İA-095-Öğrenci Katkı Payı Öğrenim Ücreti İadesi İş Akışı
 
--- İA-097-Öğrenime Ara Verme (Kayıt Dondurma) İş Akışı
 
--- İA-098-Öğrenci Temsilciliği Seçimleri İş Akışı
 
--- İA-100-Öğrencilere Akademik Danışmanı Atanması İş Akışı
 
--- İA-101-Ders Kayıt İş Akışı
 
--- İA-102-Yazokulu Ders Kayıt İş Akışı
 
--- İA-103-Ders Ekleme Bırakma-Mazeretli Ders Kayıt İş Akışı
 
 
--- İA-111-Önlisans Lisans Programlarına Yatay Geçiş ile Gelen İş Akışı
 
--- İA-112-Önlisans Lisans Programlarından Yatay Geçiş ile Giden İş Akışı
 
--- İA-113-Önlisans ve Lisans Özel Öğrenci Olarak Gelenler İş Akışı
  
--- İA-117-Askerlik Durum-EKC2 Belgesi İş Akışı
 
--- İA-118-Not Durum Belgesi İş Akışı
 
--- İA-119-Onaylı Ders İçerikleri İş Akışı
 
--- İA-120-Öğrenci Belgesi İş Akışı
 
--- İA-121-Pasaporta İlişkin Belge
 
--- İA-122-Öğrenci Kimliği İş Akışı
 
--- İA-123-Öğrenci Kimlik Bilgilerinde Değişiklik İş Akışı
 
--- İA-124-Mezuniyet Belgesi Düzenleme İş Akışı
 
--- İA-125-Geçici Nitelikteki Mezuniyet Belgesi Düzenleme İş Akışı
 
--- İA-126-Mezuniyet Belgelerinin Yeniden Düzenlenmesi İş Akışı
 
--- İA-127-Öğrenci Disiplin İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-128-Sınav Programları İş Akışı
 
--- İA-129-Ek Sınavlara Katılma İş Akışı
 
--- İA-130-Sınav Sonuçlarının ÖİBS İşlenmesi İş Akışı
 
--- İA-131-Sınav Sonucuna İtiraz İş Akışı
 
--- İA-132-Öğrenci Stajları İş Akışı
 
--- İA-133-Öğrenci Staj Muafiyet İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-134-Öğrenci Kaydının Silinmesi İş Akışı
 
--- İA-135-Mezuniyet İşlemleri İş Akışı
  
--- İA-139-Bütçe Hazırlama İşlemleri İş Akışı
  
--- İA-143-İdare Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemi İş Akışı
 
--- İA-171 Ek Ders ve Fazla Çalışma Ödeme İşlemleri