2020 YILI SÜREÇ YÖNETİMİ

1.0 EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNETMEK

1.1 Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi 

Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi Performans İzleme

1.2 Eğitim-Öğretim Uygulamalarının Yönetimi 

Eğitim-Öğretim Uygulamalarının Yönetimi Performans İzleme

1.3 Eğitim-Öğretimin İzleme ve Değerlendirilmesinin Yönetimi

Eğitim-Öğretimin İzleme ve Değerlendirilmesinin Yönetimi Performans İzleme

1.4 Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi

Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi Performans İzleme

1.5 Mezun İlişkilerinin Yönetimi

Mezun İlişkilerinin Yönetimi Performans İzleme

5.1 Sosyal Sorumluluğun Yönetimi

Sosyal Sorumluluğun Yönetimi Performans İzleme

5.5 Paydaş İlişkilerinin Yönetimi

Paydaş İlişkilerinin Yönetimi Performans İzleme 


 

Süreç Şeması (2018) Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Süreç Performans Parametresi Tanımlama (2018) Formlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Süreç Performans Parametresi  İzleme (2018) Formlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.


Süreç Şeması (2019) Formlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Süreç Performans Parametresi  Tanımlama (2019) Formlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Süreç Performans Parametresi İzleme (2019) Formlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.


 

 İş Akışları


 

--- İA-001-Başbakanlık İletişim MERKEZİ (Bimer)  İş Akışı


--- İA-006-Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Hazırlanması İş Akışı

--- İA-008-Satın Alma İş Akışı

--- İA-009-Doğrudan Temin Usulü İle Mal-Hizmet Alımı İş Akışı

--- İA-019-Süreli Atanan Öğretim Elemanlarının Yeniden Atama İş Akışı

--- İA-022-Emeklilik İşlemleri İş Akışı

--- İA-023-2547 S.K. 39.MD.Göre Görevlendirme İş Akışı (Uzun Süreli)

--- İA-046-Avans Talep İş Akışı

--- İA-047-Eğitim, Sempozyum ve Seminer Düzenleme İş Akışı

--- İA-049-Mal ve Hizmet İş Akışı
 
--- İA-054-İlişik Kesme İş Akışı
  
--- İA-072-Bölüm Program Açma İş Akışı
 
--- İA-078-Ders Müfredatı İş Akışı
 
--- İA-080-Haftalık Ders Program ve Dağılımı İş Akışı
 
--- İA-081-Anket Yapılması İş Akışı
 
--- İA-082-Diğer Yükseköğretim Kurumlarının Yazokulu Programlarından Ders Alma İş Akışı
 
--- İA-092-Önlisans ve Lisans Programlarına Kesin Kayıt İş Akışı
  
--- İA-095-Öğrenci Katkı Payı Öğrenim Ücreti İadesi İş Akışı
 
--- İA-097-Öğrenime Ara Verme (Kayıt Dondurma) İş Akışı
 
--- İA-098-Öğrenci Temsilciliği Seçimleri İş Akışı
 
--- İA-100-Öğrencilere Akademik Danışmanı Atanması İş Akışı
 
--- İA-101-Ders Kayıt İş Akışı
 
--- İA-102-Yazokulu Ders Kayıt İş Akışı
 
--- İA-103-Ders Ekleme Bırakma-Mazeretli Ders Kayıt İş Akışı
 
 
--- İA-111-Önlisans Lisans Programlarına Yatay Geçiş ile Gelen İş Akışı
 
--- İA-112-Önlisans Lisans Programlarından Yatay Geçiş ile Giden İş Akışı
 
--- İA-113-Önlisans ve Lisans Özel Öğrenci Olarak Gelenler İş Akışı
  
--- İA-117-Askerlik Durum-EKC2 Belgesi İş Akışı
 
--- İA-118-Not Durum Belgesi İş Akışı
 
--- İA-119-Onaylı Ders İçerikleri İş Akışı
 
--- İA-120-Öğrenci Belgesi İş Akışı
 
--- İA-121-Pasaporta İlişkin Belge
 
--- İA-122-Öğrenci Kimliği İş Akışı
 
--- İA-123-Öğrenci Kimlik Bilgilerinde Değişiklik İş Akışı
 
--- İA-124-Mezuniyet Belgesi Düzenleme İş Akışı
 
--- İA-125-Geçici Nitelikteki Mezuniyet Belgesi Düzenleme İş Akışı
 
--- İA-126-Mezuniyet Belgelerinin Yeniden Düzenlenmesi İş Akışı
 
--- İA-127-Öğrenci Disiplin İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-128-Sınav Programları İş Akışı
 
--- İA-129-Ek Sınavlara Katılma İş Akışı
 
--- İA-130-Sınav Sonuçlarının ÖİBS İşlenmesi İş Akışı
 
--- İA-131-Sınav Sonucuna İtiraz İş Akışı
 
--- İA-132-Öğrenci Stajları İş Akışı
 
--- İA-133-Öğrenci Staj Muafiyet İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-134-Öğrenci Kaydının Silinmesi İş Akışı
 
--- İA-135-Mezuniyet İşlemleri İş Akışı
  
--- İA-139-Bütçe Hazırlama İşlemleri İş Akışı
  
--- İA-143-İdare Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemi İş Akışı
 
--- İA-171 Ek Ders ve Fazla Çalışma Ödeme İşlemleri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Olusturulma Tarihi:2017-02-14 11:04:27
Guncelleme Tarihi: 2020-02-14 07:58:27