Öğrenci İçin Kullanılacak Formlar


 

-FR - 001 Askerlik Durumu Beyan Formu
-FR - 002 Belge Talep Formu
-FR - 003 Değişim Programları Not Dönüşüm Formu
-FR - 004 Ders İntibak Formu
-FR - 005 Ders Kayıt Formu
-FR - 006 Ders Muafiyet Başvuru Formu
-FR - 009 Diğer YÖK Yazokulu Programlarından Ders Alma Başvuru Formu
-FR - 010 Genel İstek Formu
-FR - 014 Ön Kayıt Öğrenci Bilgi Formu
-FR - 015 Öğrenci Burs Destek Başvuru Bilgi Formu
-FR - 016 Öğrenci Disiplin Cezası Bilgi Formu
-FR - 017 Öğrenci İlişik Kesme Formu
-FR - 019 Öğrenci SGK Bilgi Formu
-FR - 021 Staj Kabul Belgesi Başvuru Formu
-FR - 023 Kurum İçi Yatay Geçişlerde Kayıt Sildirme Formu
-FR - 074 Öğrenci Topluluğu Etkinlik Talep Formları
-FR - 103 Tek Ders Sınav Talep Formu
-FR - 104 Yatay Geçiş Başvuru Formu
-FR - 105 Zorunlu Ortak Ders Muafiyet Sınav Formu
-FR - 106  Burs Başvurusu Öğrenci Tanıtım Formu
-FR - 107 Sınav Kağıdına İtiraz (Maddi Hata) Formu
-FR - 108 Mazeret Sınav Başvuru Formu
-FR - 109 Kayıt Sildirme İsteği Formu
-FR - 110 Gezi Talep Formu
-FR - 111 Mazeretli Ders Kaydı Formu
-FR - 113 Diploma Kayıp Formu
-FR - 114 Üstten Ders Alma Formu
-FR - 115 Ders Kaydını Düzeltme Formu

-FR - 116 Ders Çakışması Formu

-FR - 117 Öğrenime Ara verme Talep Formu
-FR - 118 Dikey Geçiş Ders Muafiyet Başvuru Formu
-FR - 124 Öğrenci Temsilciliği Başvuru Formu

 

Akademik ve İdari Personel için Kullanılacak Formlar


 

-FR - 007 Ders Müfredat-Planı Formu
-FR - 011 Haftalık Ders Programı Formu 
-FR - 013 Not Düzeltme Formu
-DŞ 255 Mal Bildirim Formu 
-FR - 058 Yıllık İzin Formu ( EBYS Sistemi İle Uyumludur. Özlük İşleri Programından Doldurulup, EBYS Sisteminde Dosyadan Taslak Ekle-Dosya Seç menüsünden eklenerek imzaya sunulacaktır.)
-FR - 059 Mazeret İzin Formu
-FR - 060 Personel İlişik Kesme Formu
-DŞ 256 Aile Durumu Bildirimi Formu
-FR - 062 Hususi-Hizmet Pasaport Dilekçesi
-DŞ 257 Aile Yardımı Bildirimi Formu
-FR - 064 Emeklilik Dilekçesi
-FR - 065 Üniversite Kimlik Kartı Talep Formu
-FR - 066 Personel Hareketleri Onayı
-FR - 069 Akademik Personel Kadro Talep Formu
-FR - 070 Personel Nakil Bildirim Formu
-FR - 075 Etkinlik Talep Formu (Etkinlik Bilgi Sistemi Kullanılacaktır.)
-FR - 101 Ders Yükü Formu 
-FR - 102 Ders Telafi Programı Formu
-FR - 110 Gezi Talep Formu
-FR - 122 Staj Değerlendirme Komisyonu Formu 
-FR - 140 Yurt İçi Ve Yurt Dışı Görevlendirme Talep Formu