Kalite Yönetimi eğitimi Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü tarafından Meslek Yüksekokulumuzda 11 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Kalite Yönetimi eğitimi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin Şahin, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. İbrahim Aydın, Öğr. Gör. Vahit Özdemir, Yüksekokul Sekreteri Safi Doğan ve Yüksekokulumuz kalite komisyonu üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Kalite Yönetimi eğitimi Üniversitemizin Kalite Koordinatör Yardımcısı Ekrem Öztürk tarafından verildi. Oldukça verimli geçen toplantıda, kalite komisyon üyelerine üniversitemizde yürütülen kalite yönetimi çalışmaları, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ve üniversitemizde yeni uygulamaya geçilen Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemi (BYBS) hakkında bilgiler verildikten sonra  yüksekokulumuzda bundan sonra gerçekleştirilecek kalite yönetimi çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 

Olusturulma Tarihi:2019-12-12 10:18:12
Guncelleme Tarihi: 2019-12-12 10:18:12